#1 source for mp3 downloads

Artist Info: Jane Bordeaux

הסיפור של הלהקה בסביבות 2012 כשמושבניקית תמימה חברה למוזיקאים מזוקנים ומחוספסים מהעיר במטרה לנגן פולק קאנטרי אמריקאי בשפה העברית. עברו שנתיים, ההרכב התגבש כטריו אקוסטי שתר את הארץ לאורכה ולרוחבה והופיע בכל מועדון ובר שגיטרה, טמבורין וקונטרבאס יכולים להיכנס בו.

Top Albums Jane Bordeaux

Similar Artists